DOKUMENTY

STATUT PRZEDSZKOLA NR 142

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWKI ŻYWIENIOWEJ

UCHWAŁA W SPRAWIE OKREŚLENIA CZASU BEZPŁATNEGO NAUCZANIA

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU NR 142