DOKUMENTY

Informacja o stanie zdrowia dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka

Wniosek - 50% ulgi na dziecko

Wniosek - 100% ulgi na dziecko

Zgoda na badanie logopedyczne / Wniosek o lekcję religii

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka

Dzieci z innych gmin - oświadczenie