DOKUMENTY

Zgłoszenie obecności dziecka w przedszkolu podczas dyżuru w sierpniu br.

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w następnym roku szkolnym

Wniosek o wydanie opinii o dziecku

Informacja o stanie zdrowia dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka

Wniosek - 50% ulgi na dziecko

Wniosek - 100% ulgi na dziecko

Zgoda na badanie logopedyczne / Wniosek o lekcję religii

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych

Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka

Dzieci z innych gmin - oświadczenie