Programy wychowania przedszkolnego dopuszczone przez dyrektora
do realizacji w przedszkolu w roku szk. 2020/2021


1.    „Plac zabaw”:  Ewa Janus –  realizują  grupy: I,II, III, VI
2.    „Wokół przedszkola” : M. Kwaśniewska, J. Lendzian, W. Żaba- Żabińska

Będziemy realizować także dodatkowe programy:

1.    „Program Wychowawczy Przedszkola nr 142 w Poznaniu”-
realizują wszystkie grupy

2.    Edukacyjne Programy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu:

a)     Przedszkolny Program edukacji Antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”
               realizują  6- latki –  gr. Mrówki
b)     „Mamo, tato –  co Wy na to?” –  dot. zmian rozwojowych fizycznych i psychicznych
              6- latków –   realizują  6 – latki  gr. Mrówki

PROGRAM WYCHOWAWCZY PRZEDSZKOLA NR 142 W POZNANIU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA

Kalendarz cyklicznych uroczystości, imprez i wydarzeń przedszkolnych

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Przedszkola nr 142 w Poznaniu na lata 2016-2021