Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze maj / czerwiec PDF Drukuj Email
Piątek, 22 Maj 2020 13:24

 

MAJ / CZERWIEC

1. Święto mamy i taty.
2. Dzień Dziecka.
3. Zwierzęta duże i małe.
4. Lato.
5. Wakacje.

Dziecko w maju i czerwcu:


poznaje nowe zasady funkcjonowania grupie;
zapoznaje się z nowymi wytycznymi dotyczącymi zasad higieny;
rozumie skutki zagrożeń wynikających z łamania nowych zasad;
rozumie pojęcie wirus, pandemia;
rozwija mowę i myślenie;
doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
obcuje ze sztuką – przyroda w malarstwie;
rozwija sprawność ruchową;
rozwija spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia;
kształtuje słuch oraz pamięć muzyczną i ruchową;
rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich;
rozpoznaje oznaki lata;
uwrażliwia się na świat przyrody;
doskonali umiejętności uważnej obserwacji;
poszerza wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych;
wypowiada się na dany temat;
doskonali słuch fonemowy;
poszerza wiedzę na temat dzieci z różnych stron świata;
doskonaleni umiejętności poruszania się po mapie;
zaznajamia się prawami  dziecka i obowiązkami;
kształtuje poczucie własnej wartości;
poszerza wiedzę na temat zwierząt żyjących na świecie ;
doskonali czytanie  globalne;
rozwija percepcję słuchową;
rozwija umiejętności matematyczne poprzez zabawy logiczne;
utrwala zasady bezpieczeństwa podczas letnich zabaw;

 

Realizacja Programu Wychowawczego:


Wartość: ZDROWIE
Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych.
1.Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety.
2.Przebywaj często na świeżym powietrzu.
3.Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

Wartość: BEZPIECZEŃSTWO
Zasada: Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych
1. Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych.
2. Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach.
3. Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi.
4. Nie baw się w miejscach niedozwolonych.
5. Nie oddalaj się od grupy z miejsca zabawy.

 


 

 

design:w3a.pl