WRZESIEŃ

  1. Co słychać w przedszkolu?

  2. Bezpieczny przedszkolak.

  3. Dzień Przedszkolaka.

  4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Przewidywane osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne. Zakłada się, że dziecko:

– wypowiada się na forum grupy i buduje zdania złożone

– rozpoznaje swoją wizytówkę

– współtworzy kodeks przedszkolaka i stara się przestrzegać zasad grupowych

– dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas codziennych zabaw

– poznaje zasady pierwszej pomocy

– poprawnie wypełnia karty pracy i doskonali umiejętności grafomotoryczne

– aktywnie uczestniczy w obchodach Dnia Przedszkolaka

– rozwija myślenie przyczynowo- skutkowe w oparciu o historyjkę obrazkową

– rozwiązuje zagadki tematyczne

– uważnie słucha opowiadań i odpowiada na pytania nauczycielki

– poznaje świat wielozmysłowo

– przelicza elementy w zakresie sobie dostępnym

– opisuje emocje, które pojawiają się podczas trudnych sytuacji

– potrafi w sposób właściwy nawiązywać współpracę z rówieśnikami

– tworzy z klocków dowolne konstrukcje, uruchamiając wyobraźnię przestrzenną

– rozwija zdolności artystyczne korzystając z dostępnych materiałów w kącikach

zainteresowań

– dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i szanuje przyrodę w ogródku przedszkolnym

– stosuje formy grzecznościowe na co dzień

– bierze udział w zabawach ruchowych i doskonali kondycję fizyczną

– zaśpiewa piosenkę o Supersmykach- bohaterach pakietu edukacyjnego

– rozwija zainteresowania czytelnicze i odczytuje niektóre litery

– doskonali orientację w przestrzeni, poprawnie operuje pojęciami: prawy, lewy

– potrafi zadbać o porządek po skończonej zabawie

Realizacja Programu Wychowawczego

  • Wartość: Bezpieczeństwo

Dziecko rozumie konieczność wprowadzania zasad grupowych dla dobra własnego i innych. Stara się przewidywać konsekwencje niewłaściwych zachowań.

  • Wartość: Kontakty rówieśnicze

Dziecko w sposób właściwy nawiązuje relacje z rówieśnikami i czerpie radość ze wspólnego działania. Pomaga kolegom w trudnych sytuacjach i odkrywa ciekawe rozwiązania.

Supersmyki” sł. i muz. K. Gowik

1. Olo powie ci wszystko o przyrodzie, o drzewach, ptakach, chmurach i wodzie. Olo bardzo lubi słońce, lubi deszcz. I lubi, gdy się śmiejesz, z radości skacze też! Jego spytasz więc, jak dbać o środowisko, które kraje są daleko, które blisko. Powędrujesz z nim przez miasta, wioski, parki i ulice. Poznasz świata wielkie tajemnice. Poznasz świata wielkie tajemnice.

Ref.: Supersmyki to przyjaciele nasi są. Chcemy z nimi poznać świat!

Każdy Supersmyk oczaruje wszystkich w mig! Nudy już na zawsze będzie brak! (bis)

2. Z Polą szybko rozwiążesz łamigłówki. Policzysz kredki, policzysz mrówki. Z nią się dowiesz, czy stonoga nóg ma sto. Wystarczy ją zapytać, a Pola powie to! Gdy zagadka będzie – znajdziesz rozwiązanie. Pola zna odpowiedź na każde pytanie. Powędrujesz z nią przez miasta, wioski, parki i ulice. Poznasz świata wielkie tajemnice. Poznasz świata wielkie tajemnice.

Ref.: Supersmyki to przyjaciele nasi są…

3. Mela czeka, by śpiewać z tobą nutki, by z tobą tańczyć, rozwiewać smutki. Z głową w chmurach jakby w bajce spędzać czas. Malować piękną tęczę, delfina, psa i las. Z Melą staniesz się artystą marzycielem. Poznasz tańce, wiersze i piosenek wiele. Powędrujesz z nią przez miasta, wioski, parki i ulice. Poznasz świata wielkie tajemnice. Poznasz świata wielkie tajemnice.

Ref.: Supersmyki to przyjaciele nasi są…

4. Sprytny Fifi już biega dziś od rana, a jego buźka wciąż roześmiana. Gimnastyka zaraz będzie raz, dwa, trzy. A ćwiczyć razem z Fifim to pomysł nie jest zły! Na basenie więc poskaczesz z nim do wody. Potem będą i wyścigi, i zawody. Powędrujesz z nim przez miasta, wioski, parki i ulice. Poznasz świata wielkie tajemnice. Poznasz świata wielkie tajemnice.

Ref.: Supersmyki to przyjaciele nasi są…

Znaki drogowe” sł. i muz. J. Kucharczyk

1. Na ulicach jest tak dużo samochodów, na chodnikach i na przejściach tylu pieszych. Jak bezpiecznie chodzić, jak bezpiecznie jeździć, gdy się każdy w swoją stronę spieszy?

Ref.: To znaki drogowe i sygnały świetlne pilnują, żeby było na drogach bezpiecznie. Te znaki ostrzegają, tamte informują, te coś nakazują, tamte zakazują.

2. Ten okrągły znak to ścieżka dla rowerów, a ten dla rowerów, ale też dla pieszych. Przed każdym przedszkolem i przed każdą szkołą stoi ważny znak – uwaga, dzieci!

Ref.: To znaki drogowe…

3. Jadę z tatą na wycieczkę rowerową, mamy światła odblaskowe, mamy kaski. Tata mi tłumaczy, jak bezpiecznie jeździć, wciąż objaśnia mi drogowe znaki.

Ref.: To znaki drogowe…