– Rozmawiamy o reprodukcjach – artystycznie wykonanych zdjęciach dzieł malarskich.

– Opisujemy pejzaże  i abstrakcję, zauważając ich: barwę, pociągnięcia pędzlem, układ linii i plam, rozplanowanie przestrzeni.

– Malujemy według swojego pomysłu wiosnę.