Obserwując dzieci podczas zabawy Darami dostrzegłam wielką radość i chęć  tworzenia,  niezwykłe skupienie i wzajemną współpracę. Wykorzystując te Dary dzieci  również kształtowały myślenie przestrzenne, wzbogaciły wiedzę matematyczna, a także rozwinęły logiczne myślenie.