Nasze dzieci przez całą zimę dokarmiają ptaki i obserwują ich zachowania w ptasiej stołówce, wzbogacając w ten sposób wiedzę przyrodniczą. Tym razem Ważki aktywnie włączyły się do kolejnej akcji POMÓŻ ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ.