MARZEC

1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.

2. Zwierzęta naszych pól i lasów.

3. Marcowa pogoda.

4. Wiosenne przebudzenie.

Przewidywane osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze

Zakłada się, że dziecko:

 • interesuje się światem zwierząt, wzbogacając wiedzę przyrodniczą

 • stosuje formy grzecznościowe w codziennych sytuacjach

 • aktywnie uczestniczy w zajęciach dydaktycznych i chętnie wypowiada się na forum grupy; stara się zachowywać kolejność wypowiedzi

 • rozwiązuje zagadki i rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe

 • operuje pojęciami: prawy, lewy

 • uważnie słucha opowiadań i odpowiada na zadane pytania

 • zna zasady bezpieczeństwa w przedszkolu

 • klasyfikuje przedmioty według jednej cechy

 • rozpoznaje figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt)

 • śpiewa piosenki rozwijając w ten sposób ekspresję artystyczną

 • dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie i podziwia piękno wiosennej aury

 • doskonali kondycję fizyczną poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

 • potrafi napisać swoje imię

 • porządkuje zabawki po skończonej zabawie, a swoje prace odkłada do szuflady

 • rysuje proste sylwetki i wypełnia kontury

 • przelicza elementy w zakresie sobie dostępnym

 • potrafi współpracować w zespole i dobrze komunikuje się z rówieśnikami

 • chętnie ogląda książki i opisuje ilustracje

 • wymienia nazwy dni tygodnia i pór roku

Realizacja Programu Wychowawczego

 • Wartość: Bezpieczeństwo

Dziecko organizuje bezpieczne zabawy w sali i w ogrodzie przedszkolnym.

Dostrzega zagrożenie niewłaściwych zachowań, stara się pomóc koledze w

trudnej sytuacji.

 • Wartość: Kultura bycia

Dziecko stosuje formy grzecznościowe na co dzień i szanuje potrzeby innych.

 • Wartość: Środowisko naturalne

Dziecko obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie i podziwia piękno wiosennej

przyrody.

DZIĘKUJĘ, PROSZĘ, PRZEPRASZAM

1. Każdy zna te słowa,

słowa bardzo piękne,

słowa, dzięki którym

żyje się przyjemniej.

Ref.: Dziękuję, proszę, przepraszam –

czarodziejskie słowa trzy,

mówię je bardzo często

i często je mówisz ty.

2. Uczę brata, siostrę,

jak się zachowywać,

jak ładnie poprosić,

kiedy podziękować.

Ref.: Dziękuję, proszę…

3. Kiedy przez przypadek

kogoś obrazimy,

to go zawsze grzecznie

pięknie przeprosimy.

Ref.: Dziękuję, proszę…

PIĘĆ MAŁPEK K.Sąsiadek

W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie pięć ich było.

Pierwsza małpka- taka mała. Druga małpka wciąż skakała.

Trzecia małpka wciąż płakała. Czwartka małpka wciąż się śmiała.

Piąta małpka tak śpiewała…

W dżungli kilka małpek żyło, a dokładnie pięć ich było.

MARCOWI PRZYJACIELE

1. Marcowi przyjaciele zebrali się na łące.

I wiatr, i grad, i deszczyk, śnieg, burza i słońce.

I tak wszyscy razem kłótnie wywołali,

każdy chciał być ważny, Wiosnę więc wezwali.

Wiosno, Wiosno, schowaj łóżko i przybądź leśną dróżką.

Zobacz, kto z nas dziś ma do ciebie przyjść.

Ref.: Ćwir, ćwir, ćwir, kle, kle, kle

Zobaczymy, zobaczymy

co zrobi panna Wiosna z przyjaciółmi marcowymi.

2. Zbudziła się Wiosenka, poduszkę swą schowała

i biegnie do przyjaciół w zieleni już cała.

Patrzy w prawo, w lewo, śmieje się wesoło,

prosi, by z nią razem zrobić wielkie koło.

Moi drodzy przyjaciele, nie ma co myśleć wiele.

Razem lećmy w świat na sto długich lat.

3. I proszę, co się stało, aż mówić o tym szkoda.

Zrobiła się po prostu marcowa pogoda!

Burza wiatrem wieje, pada śnieg, deszcz leje,

stuka grad o chodnik, słońce potem grzeje.

Wiosnę głowa rozbolała, bo- cóż- narozrabiała!

Trochę Wiośnie wstyd za marcowe dni!