Marzec

1. W marcu jak w garncu

  2. Porządki w ogrodzie

3. Witaj wiosno!

4. Zwierzęta na wiejskim podwórku


Dziecko w marcu:

 • rozwija kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek

 • czyta proste wyrazy i teksty

 • poznaje litery: W,w; C,c; G,g; Ł,ł

 • wypowiada się na forum grupy, poprawnie buduje zdania pod względem gramatycznym,

 • doskonali kompetencje matematyczne,

 • przelicza, dodaje, odejmuje

 • utrwala nazwy figur geometrycznych i brył

 • stosuje znaki „<,>, +, -, =”

 • klasyfikuje przedmioty wg wybranej cechy

 • rozwija logiczne myślenie, rozwiązuje zagadki, rebusy, kalambury

 • doskonali czynności samoobsługowe

 • poszerza wiedzę o zwierzętach, dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny

 • pożegna marzannę

 • rozpoznaje głosy zwierząt

 • próbuje klasyfikować zwierzęta z wiejskiej zagrody wg podanej cechy

 • wie, w jakim celu hodujemy zwierzęta

 • rozumie konieczność dbania o swoje zdrowie

 • wie, co to znaczy zdrowo się odżywiać

 • rozumie potrzebę ruchu na świeżym powietrzu

 • zakłada swój mały ogródek, wysieje nasiona, zasadzi cebulki

 • odczytuje piktogramy z kalendarza pogody, prowadzi kalendarz pogody

 • odczytuje temperaturę na termometrze

 • doskonali umiejętności wokalne, taneczne

 • doskonali małą motorykę, umiejętności plastyczne

 • biegle posługuje się dniami tygodnia (wie jaki dzień był wczoraj, jaki będzie jutro)

Realizacja Programu Wychowawczego

Wartość: ZDROWIE

Normy postępowania:

1. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.

2. Bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach i wycieczkach (przebywaj często

na świeżym powietrzu).

3. Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.

4. Pokonuj uprzedzenia do niektórych potraw poprzez ich próbowanie.

5. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.

6. Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

7. Prawidłowo wydmuchuj nos.

Wartość: ŚRODOWISKO NATURALNE

Normy postępowania:

1. Nie śmieć.

2. Nie łam drzew.

3. Nie depcz trawników.

4. Nie zrywaj roślin chronionych.

5. Segreguj odpady

6. Oszczędzaj wodę.

7. Oszczędzaj prąd.

8. Oszczędzaj papier.

Wartość: KONTAKTY RÓWIEŚNICZE

Normy postępowania:

 1. Wyrażaj swoje emocje w sposób zrozumiały i akceptowany przez innych.

 2. Nie obrażaj się.

 3. Nie wyrządzaj krzywdy innym.

 4. Nie wyśmiewaj się z kolegi / koleżanki.

 5. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.

 6. Słuchaj, co mówią inni, spokojnie oczekuj na swoją kolej.

 7. Ciesz się z własnych sukcesów, doceniaj sukcesy innych.

 8. Z godnością przyjmuj porażki.

WIERSZE I PIOSENKI

Pierwiosnek

PIERWIOSNEK – W.Broniewski

Jeszcze w polu tyle śniegu,

Jeszcze strumyk lodem ścięty,

A pierwiosnek już na brzegu

Wyrósł śliczny, uśmiechnięty.

Witaj, witaj, kwiatku biały,

Główkę jasną zwróć do słonka,

Już bociany przyleciały,

W niebie słychać śpiew skowronka.

Stare wierzby nachyliły

Miękkie bazie ponad kwiatkiem:

Gdzie jest wiosna? Powiedz, miły,

Czyś nie widział jej przypadkiem?

Lecz on, widać, milczeć wolał.

O czym myślał-któż to zgadnie?

Spojrzał w niebo, spojrzał w pola,

Szepnął cicho:-Jak tu ładnie…

KATAR
Jan Brzechwa

Spotkał katar Katarzynę – A – psik!
Katarzyna pod pierzynę – A – psik!

Sprowadzono wnet doktora – A – psik!
„Pani jest na katar chora”. – A – psik!

Terpentyną grzbiet jej natarł – A – psik!
A po chwili sam miał katar – A – psik!

Poszedł doktor do rejenta – A – psik!
A to właśnie były święta – A – psik!

Stoi flaków pełna micha – A – psik!
A już rejent w michę kicha – A – psik!

Od rejenta poszło dalej – A – psik!

Od tych gości ich znów goście – A – psik!
Że dudniło jak na moście – A – psik!

Przed godziną jedenastą – A – psik!
Już kichało całe miasto – A – psik!

Aż zabrakło terpentyny – A – psik!
Z winy jednej Katarzyny – A – psik!

MARZEC CZARODZIEJ

Autor tekstu: Anna Bernat

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
I już pączki na patyku
I już trawka na śnieżniku.
Och, ten Marzec Czarodziej!

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
Słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą bazie kotki
Och, ten Marzec Czarodziej!

Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie.
Aż tu nagle hokus-pokus
Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki
Och, ten Marzec Czarodziej!