Druki do pobrania Drukuj
Piątek, 30 Sierpień 2019 20:38

 

DRUKI:

 

 

Informacja o stanie zdrowia dziecka

 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka

 

 

Wniosek 50% ulgi na dziecko

 

 

Wniosek 100% ulgi na dziecko

 

 

Zgoda na badanie logopedyczne / Wniosek o lekcję religii

 

 

Zgoda na wykorzystanie danych osobowych 

 

 

Deklaracja korzystania z edukacji przedszkolnej

 

 

Zgoda rodzica na pomiar temperatury u dziecka 

 

 

Dzieci z innych gmin - oświadczenie