Odwołanie zajęć w przedszkolu Drukuj
Wtorek, 10 Marzec 2020 15:01

 
Szanowni Rodzice,
na podstawie rekomendacji organu prowadzącego nasze przedszkole - Miasta
Poznania, informuję, że od 11 do 24 marca br. Przedszkole nr 142 będzie
zamknięte.
Decyzję taką podjęto, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronowirusa.
Przez ten czas nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-
wychowawcze.Uwaga,
rekrutacja do przedszkola będzie się odbywała wg ustalonego harmonogramu.

 


Ustawa z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1.
przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego,
przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19,
ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego, w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. z
2019r. poz.645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres
nie dłuższy niż 14 dni.