Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze Drukuj
Niedziela, 01 Wrzesień 2019 14:09

 

 
Wrzesień1.Wakacyjne wspomnienia

2. Jesteśmy bezpieczni

3. Jesteśmy przedszkolakami

4. Dbamy o siebie i środowisko


We wrześniu dzieci:


- doskonalą umiejętności współdziałania w grupie,

- doskonalą umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,

- pogłębiają wiedzę na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

- doskonalą umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

- poszerzają wiedzę na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

- utrwalają sformułowania: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

- wzmacniają poczucie przynależności do grupy rówieśniczej,

- poszerzają słownictwo,                                                     

- doskonalą umiejętności wypowiadania się na dany temat oraz umiejętności argumentowania,

- formułują i przestrzegają zasady grupowe,

- przypominają sobie zasady bezpiecznego zachowania się na placu zabaw

- doskonalą umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z rządzeniami (nie tylko elektrycznymi)

- rozumieją konieczność dbania o bezpieczeństwo własne oraz innych,

- zapoznają się z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

- rozwijają świadomości na temat higieny,

- poszerzają wiedzę na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu

- doskonalą umiejętności logicznego myślenia,

- doskonalą umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

- doskonalą analizę i syntezę słuchową i wzrokową,

- rozwijają umiejętności matematyczne przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia oraz , przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

- doskonalą sprawności manualne,

- poszerzają wiedzę na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

Zadania do codziennej realizacji:

•zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy

•zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych

•zabawy z nauczycielką – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie

•ćwiczenia ruchowe w ranku

•zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych

•słuchanie tekstów czytanych przez nauczycielkę


 Realizacja programu wychowawczegoWartość: KULTURA BYCIA

Zasada: Bądź kulturalny.

Normy postępowania:

1. Używaj form grzecznościowych: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”.

2. Pamiętaj o witaniu i żegnaniu się – odpowiednio używaj wyrażeń: „dzień dobry”,

„do widzenia”, „cześć”.

3. Słuchaj, gdy ktoś mówi, nie przerywaj.


Wartość: ZDROWIE

Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych.

Normy postępowania:

1. Nie krzycz, mów umiarkowanym głosem.

3. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.

 
Wartość: BEZPIECZEŃSTWO


Zasada: Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

Normy postępowania:

1. Akceptujemy cię takiego, jakim jesteś.

3. Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych.

5. Mów o swoich uczuciach (odczuciach).

8. Nie oddalaj się od grupy z miejsca zabawy.

9. Przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.

13. Nie wyrządzaj krzywdy innym.

14. Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi.

16. Korzystaj z narzędzi i przyborów (np. nożyczek, łopatki) zgodnie z zasadami ich

użytkowania.

17. Nie manipuluj urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru dorosłych.


Wartość: KONTAKTY RÓWIEŚNICZE


Zasada: Kontroluj swoje zachowanie / Bądź koleżeński

Normy postępowania:

1. Wyrażaj swoje emocje w sposób zrozumiały i akceptowany przez innych.

2. Zwróć się z problemem do nauczyciela.

6. Baw się tak, abyś nie przeszkadzał innym.

10. Dziel się z innymi tym, co masz.

 Kropelka złotych marzeń


sł. Andrzej Marek Grabowski, muz. Krzysztof Marzec

 

Kiedy już trzeba będzie powiedzieć cześć,

Kiedy już lato pęknie i spadnie deszcz,

Co Ci dać przyjaciółko mych słonecznych dni,

Żeby czas nie zamazał tych wspólnych chwil.

 

Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go na plaży,

Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń,

Bursztynek, bursztynek położę Ci na dłoni,

Gdy spojrzysz przez niego, mój uśmiech Cię dogoni...

Kiedy znów się spotkamy za wieków sześć,

Kiedy znów powiesz do mnie po prostu cześć.

Może nawet nie poznam przez chwilę Cię,

Ale Ty wtedy prędko wyciągniesz ten.

 

Ref.: Bursztynek, bursztynek znalazłam go na plaży,

Słoneczna kropelka, kropelka złotych marzeń,

Bursztynek, bursztynek położysz go na dłoni,

Gdy spojrzę przez niego, twój uśmiech mnie dogoni... (x2)


 
Mądry przedszkolak

Witold Szwajkowski


Mądry przedszkolak przykładem świeci

 – Chce coś od innych – grzecznie poprosi

zawsze jest grzeczny dla innych dzieci.

i się z szacunkiem do nich odnosi.

Nie krzyczy na nie, nawet gdy zły jest

Jak z tego widać, nie trzeba wiele,

i ich nie szturcha, ani nie bije.

by wszystkich dzieci być przyjacielem.

 


Ważka

 
Malutka ważka mieszka nad rzeką,

zaraz za lasem tam niedaleko.

Nazwałam ważkę „Panna Agata”

bo bardzo szybko nad łąką lata.

 

 ref: Ja też chciałabym fruwać nad chmury

 i świat oglądać z wysoka, z góry,

 Ja też chciałabym fruwać

 nad chmury ach wysoko, tak.

 

Skrzydełka ważka ma szmaragdowe,

czułki zielone, oczka brązowe.

Lubi na moim ramieniu siadać

chciałaby pewnie ze mną pogadać

 

Już bardzo wcześnie gdy słońce wstaje,

panna Agata przemierza gaje,

pola i łąki, krzewy nad rzeką

i pije rosę tak jak ja mleko.

 

Panna Agata lubi podróże,

Bierze walizki, takie nieduże,

Leci daleko, piosenki nuci,

Lecz wiem, że jutro do mnie powróci.