Zamierzenia dydaktyczno -wychowawcze na miesiąc marzec Drukuj
Sobota, 29 Luty 2020 20:23

                           MARZEC


  1. W marcu, jak w garncu.

  2. Porządki w ogrodzie.

  3. Witaj, wiosno!

  4. Zwierzęta na wiejskim podwórku.


   

Przewidywane osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne- zakłada się, że dziecko:


 • Rozwija twórcze myślenie podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek

 • Rozbudza fantazję i wyobraźnię

 • Kształtuje poczucie rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej

 • Kształtuje umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby

 • Rozróżnia prawą i lewą stronę ciała

 • Kształtuje umiejętności odkodowywania i kodowania informacji

 • Rozwija umiejętności obserwacji przyrody

 • Buduje wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie

 • Zapoznaje się z etapami sadzenia roślin; rozwija postawę proekologiczną

 • Rozwija aparat mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

 • Kształtuje umiejętności wyznaczania wyniku dodawania w zakresie 6 (dodawanie na konkretach)

 • Wzbogaca zasób słownictwa o określenia charakteryzujące wiosnę

 • Doskonali umiejętności rozpoznawania popularnych gatunków ptaków występujących w Polsce

 • Rozwija umiejętności utrzymywania równowagi, skoku na jednej nodze i obunóż

 • Kształtuje prawidłowe nawyki żywieniowe

 • Doskonali sprawności manualne

 • Buduje wiedzę na temat pracy rolnika

 • Rozwija procesy spostrzegania, poprzez dostrzeganie podobieństw i różnic w krajobrazie wsi i miasta

 • Poszerza wiedzę na temat zwierząt hodowanych w gospodarstwie

 • Śpiewa tematyczne piosenki

 • Rozwija zdolności plastyczne podczas warsztatów artystycznych

 • Doskonali umiejętności interpersonalne

 • Dba o rośliny w sali, obserwuje je i uspakaja się przy nich


Realizacja Programu Wychowawczego:


 • Wartość: Środowisko naturalne

Dziecko dostrzega piękno i bogactwo przyrody.


 • Wartość: Wartości moralne

  Dziecko odnosi się do innych z szacunkiem i stosuje formy grzecznościowe.

   

 • Kontynuacja wcześniej nabytych umiejętności.


Gdzie się chowa zima”


Hej! Zgniewała się zima, że krokusy rosną.

Hej! Uciekała w Tatry przed zieloną wiosną.


Ref. Biegnie do Nosala, słońce ją przypala.

Siadła na Giewoncie, tam też piecze słońce.


Hej! Zielona dolina, ale góra biała.

Hej! Na Kasprowym Wierchu zima się schowała.


Ref. Gdzie się chowasz zimo? Co to za pomysły.

Spływaj do Dunajca, a potem do Wisły.


Przebiśnieg”


Za śniegowej chmury, słońce ledwie błyśnie,

a się spod śniegu przebija przebiśnieg.

Wychyla się główka w śniegu sztywnej kryzie...

Byle na powietrze! Byle słonka bliżej!

Rozgniewał się marzec, sypnął gęsto śniegu...

- Nie czas jeszcze wiosnę witać, przebiśniegu! (...)


Kurczątko”

 

Z jajeczka się urodziło, główkę najpierw wychyliło,

na dwie nóżki wyskoczyło, oczko czarne otworzyło.

Dzióbek mały rozchyliło, że jest głodne zakwiliło... kurczątko: pi,pi,pi


Jestem wiosna”


Idę, idę, idę prosto do was.

Idę, idę słońce niosę wam.

Wszystkie śniegi stopię,

zazielenię wszystkie lasy,

fiołki oraz bratki,

patrzcie dla was mam


Ref. Wiosna, wiosna jestem wiosna.

Patrzcie, jaką piękną suknię mam.

Wiosna, wiosna jestem wiosna.

Najpiękniejsza z wszystkich dam.


Wszędzie zieleń, czerwień, złoto, błękit.

Oczy kwiatów w słońce patrzą już.

Cieszcie się wraz ze mną.

Podziwiajcie mą pogodę.

Chodźcie do mnie wszyscy,

zaśpiewajmy znów.