Bawmy się wspólnie Drukuj
Środa, 04 Grudzień 2019 22:15

Kolejną aktywnością w ramach innowacji pedagogicznej były obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych (3.12). Dzieci wzięły udział w zajęciach podczas, których odczytywały piktogramy, oznaczające różne niepełnosprawności i dzieliły się swoimi doświadczeniami. Zaskakujące jest to, że dostrzegają takie znaki w miejscach publicznych. Potem niektóre Pszczółki zorganizowały zabawy tematyczne, wykorzystując lalkę terapeutyczną Kasię i krzesło odgrywające rolę wózka inwalidzkiego.