Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze listopad Drukuj
Niedziela, 01 Listopad 2020 19:36

Listopad

1. Listopadowe wspomnienia.
2. Jesienna pogoda.
3. Zwierzęta domowe.
4. Zimno, coraz zimniej.


Dzieci zdobywają następujące wiadomości i umiejętności:


• kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych
przez mamę i tatę; zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;
• kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych; budowanie poczucia sprawstwa;
• posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;
• kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion
• kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;
• zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów; tworzenie galerii rodzinnej;
• współdziałanie z rówieśnikami w zabawie;
• obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;
• dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;
• próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach;
• rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;
• dostrzeganie kształtów i kolorów chmur; rozwijanie wyobraźni;
• używanie określeń: na początku, potem, na końcu;
• utrwalanie nazw ubrań;
• różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;
• liczenie w dostępnym zakresie;
• kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego;
• próby opisywania wyglądu zwierzęcia;
• rozwój mowy; zachęcanie do wypowiedzi zdaniowych;
• identyfikowanie i określanie własnych emocji; radzenie sobie ze smutkiem i stresem; rozwijanie empatii; interpretowanie muzyki poprzez ruch; doskonalenie umiejętności śpiewu; rozwijanie umiejętności rysowania; grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość;
• rozwijanie postawy szacunku i właściwych zachowań społecznych; utrwalanie nazw zwierząt; wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt)
• wykonanie pracy plastycznej z wykorzystaniem materiału przyrodniczego;
• poznanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt;REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO


Wartość: KULTURA BYCIA. Zasada: Bądź kulturalny. Normy postępowania: 1. Pamiętaj o witaniu i żegnaniu się – odpowiednio używaj wyrażeń: „dzień dobry”, „do widzenia”, „cześć”. 2. Okazuj szacunek dorosłym (starszym osobom).
Wartość: ZDROWIE  Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych. Normy postępowania: 1. Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety. 2. Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.
Wartość: RODZINA. Zasada: Poznaj tradycje swojej rodziny. Normy postępowania: 1. Szanuj swoich rodziców i dziadków. 2. Kultywuj tradycje swojej rodziny. 3. Rozmawiaj z rodzicami, dziadkami o ich pracy.
 

 

Deszczowe krople

Deszczyk kapie, kap, kap, kap, kap.
łap kropelki w rączki, łap, łap.
Ref.: Łap kropelki, łap deszczowe,
bo już kapią krople nowe.
Kap, kap, kap, kap,
kap, kap, kap, kap.
O parapet stuk, stuk, stuk.
W szybkę dzwoni dzyń, dzyń, dzyń,
żeby raźniej było mi.
Wietrzyk wieje fiuu, fiuu, fiuu.
Liście tańczą szu, szu, szu.
Wszystko tu wiruje, bo jesień czaruje.


Hopsasa

Hopsasa, hopsasa
podskakują nóżki,
hopsasa, hopsasa,
stańmy na paluszki.
Hopsasa, hopsasa,
zakręćmy się wkoło.
Hopsasa, hopsasa,
ale nam wesoło.


Uciekaj, myszko

Uciekaj, myszko, do dziury,
bo ciebie złapie kot bury.
Do dziury myszko, do dziury,
by cię nie złapał kot bury.
Bo jak cię złapie w pazury,
to już nie wrócisz do dziury


Ala i As

Wpadł do klasy piesek As,
wcale się nie boi nas.
Szuka, węszy coś po sali:
– Czy tu nie ma mojej Ali?
– Ala poszła na spacerek,
na słoneczko i wiaterek.


Lis

Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon – to mój spadek.
A ja jestem rudy lis.
Ruszaj stąd, bo będę gryzł.
N. pokazuje obrazek lisa i inicjuje