Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze maj/czerwiec PDF Drukuj Email
Piątek, 22 Maj 2020 09:09

 MAJ / CZERWIEC

 

Święto mamy i taty.

Dzień Dziecka.

Zwierzęta duże i małe.

Lato.

Wakacje.

 

Dziecko w maju i czerwcu:

· poznaje nowe zasady funkcjonowania grupie;

· zapoznaje się z nowymi wytycznymi dotyczącymi zasad higieny;

· rozumie skutki zagrożeń wynikających z łamania nowych zasad;

· rozumie pojęcie wirus, pandemia;

· rozwija mowę i myślenie;

· doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;

· obcuje ze sztuką – przyroda w malarstwie;

· rozwija sprawność ruchową;

· rozwija spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia;

· kształtuje słuch oraz pamięć muzyczną i ruchową;

· rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich;

· rozpoznaje oznaki lata;

· uwrażliwia się na świat przyrody;

· doskonali umiejętności uważnej obserwacji;

· poszerza wiedzę na temat zjawisk atmosferycznych;

· wypowiada się na dany temat;

· doskonali słuch fonemowy;

· poszerza wiedzę na temat dzieci z różnych stron świata;

· doskonaleni umiejętności poruszania się po mapie;

· zaznajamia się prawami  dziecka i obowiązkami;

· kształtuje poczucie własnej wartości;

· poszerza wiedzę na temat zwierząt żyjących na świecie ;

· doskonali czytanie  globalne;

· rozwija percepcję słuchową;

· rozwija umiejętności matematyczne poprzez zabawy logiczne;

· utrwala zasady bezpieczeństwa podczas letnich zabaw;

 

Realizacja Programu Wychowawczego:

Wartość: ZDROWIE

Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych.

1.Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z toalety.

2.Przebywaj często na świeżym powietrzu.

3.Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

 

Wartość: BEZPIECZEŃSTWO

Zasada: Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych.

1. Dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych.

2. Informuj dorosłych o swoich dolegliwościach.

3. Zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi.

4. Nie baw się w miejscach niedozwolonych.

5. Nie oddalaj się od grupy z miejsca zabawy.

 


 

 

design:w3a.pl