Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze - marzec PDF Drukuj Email
Poniedziałek, 02 Marzec 2020 10:40

 

 Marzec

1. W marcu jak w garncu
2. Porządki w ogrodzie
3. Witaj, wiosno!
4. Zwierzęta na wiejskim podwórku

Dziecko w marcu:


-  rozwija mowę i myślenie;
-  doskonali motorykę małą podczas prac plastycznych;
-  doskonali umiejętność formułowania i weryfikowania hipotez;
-  rozwija sprawność ruchową;
-  rozwija spostrzegawczość i zdolność logicznego myślenia;
- kształtuje słuch oraz pamięć muzyczną i ruchową;
- rozwija wyobraźnię poprzez słuchanie tekstów literackich;
- rozbudza poczucie przynależności do regionu pochodzenia;
- rozpoznaje oznaki wiosny;
- doskonali umiejętności uważnej obserwacji;
- wypowiada się na dany temat;
- utrwala  informacje o narzędziach ogrodniczych;
- poznaje właściwości leczniczych warzyw cebulowych;
- poznaje warunki prawidłowej hodowli roślin;
-  eksperymentuje z farbami;
- poznaje warunki prawidłowej hodowli roślin;
- eksperymentuje z farbami;
- doskonali słuch fonemowy;
- uwrażliwia się na świat przyrody;
- poznaje wartości odżywcze warzyw oraz sposoby ich przygotowania;
- zapoznaje się z cyklem życia motyla;
- poznaje budowę ciała i środowisko życia ślimaka;
- doskonali sprawność manualną;
- zapoznaje się z tradycją topienia marzanny;

Realizacja Programu Wychowawczego:


Wartość: ZDROWIE

Zasada: Dbaj o zdrowie swoje i innych.
1.Ubieraj się stosownie do pogody i pory roku.
2.Myj ręce przed posiłkami i po wyjściu z ubikacji.
3.Zasłaniaj usta przy kichaniu i kasłaniu.

Wartość: ŚRODOWISKO NATURALNE
Zasada: Szanuj środowisko naturalne
1. Nie zanieczyszczaj zbiorników wodnych.
2. Oszczędzaj wodę.
3. Nie zrywaj roślin chronionych.W marcu

 

Raz śnieg pada,
a raz deszczyk.
Na jeziorze
lód już trzeszczy.

Błękit nieba
lśni w kałuży,
bałwan w słońcu
oczy mruży.

- Koniec zimy.
Przerwa.
Dzwonek.
- To nie dzwonek,
to skowronek!


 Wiosenny spacerek

Wiosenne słońce wesoło świeci
i na wycieczkę zaprasza dzieci.
Tutaj śnieg odkrył trawkę zieloną
przebiśnieg podniósł głowę skuloną

Listki i trawki na słonku się grzeją,
żółte kaczeńce do słońca się śmieją.
Ptaszki na drzewach radośnie ćwierkają
i wszyscy wiosny już wyglądają.

Ogrodnik porządki robi w ogrodzie,
nowe nasionka wysiewa co dzień.
Na deszczyk będą sobie czekały
i zazieleni ogród się cały.

Kiedy jaskółki zza morza wracają,
kiedy bociany nad gniazdem kołują.
Kiedy w ogrodzie barw tęcza zabłyśnie,
to przyjdzie wiosna już oczywiście.


Gąsienica- tajemnica

Idzie ścieżką gąsienica,
Kolorowa tajemnica.
Krótkich nóżek mnóstwo ma,
Jedną robi pa, pa, pa.

Do widzenia, do widzenia,
Czary-mary, już mnie nie ma.
Nitką się owinę cała
i w kokonie będę spała.

Kokon się na wietrze chwieje,
Niby nic się już nie dzieje.
Gąsienica w środku śpi,
Zatrzasnęła wszystkie drzwi.

Aż tu nagle - patrzcie teraz,
Ktoś kokonu drzwi otwiera,
Macha na nas skrzydełkami,
Kto to jest? - Powiedzcie sami!

 


 

 

design:w3a.pl