Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze luty PDF Drukuj Email
Piątek, 31 Styczeń 2020 21:16

 

Luty


1. Baśnie, bajki, legendy.
2. Bale, bale w karnawale.
3. W dawnych czasach.
4. Wynalazki.

Dzieci zdobywają następujące wiadomości i umiejętności:


• poszerzają wiedzę o polskich legendach i miastach
• uczą się odróżniać legendę od bajki i baśni
• rozwijają zainteresowanie kulturą Polski
• określają związki przyczynowo-skutkowe
• poznają głoski: B jak balon, N jak noga, P jak pralka oraz liczbę 10
• rozwijają kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek w słowach, przeliczają głoski i słowa w zdaniach
• utrwalają znajomość schematu ciała i orientacji w przestrzeni
• poszerzają wiedzę o niektórych zwyczajach karnawałowych na świecie
• biorą aktywny udział w balu karnawałowym w przedszkolu  
• zapoznają się z wybranymi tańcami ludowymi
• doskonalą umiejętność odtwarzania rytmów słuchowo-ruchowych
• utrwalają informacje o pracy krawcowej, szewca
• rozwijają umiejętności matematyczne, przeliczają obiekty i tworzą zbiory 10 -elementowe; porównują liczebność zbiorów
• ćwiczą sprawność grafomotoryczną, umiejętność pisania po śladzie i samodzielnie
• wzbogacają wiedzę o zasobach kryjących się pod ziemią (węgiel, bursztyn, sól) oraz pracy archeologa i paleontologa
• potrafią opowiedzieć w jaki sposób tworzą się minerały i  dlaczego wybuchają wulkany
• rozwiązują zagadki słowne i rebusy
• rozbudzają swoje zainteresowanie różnego rodzaju wynalazkami technologicznymi
• wdrażają się do samodzielnej aktywności poznawczej, eksperymentują
• potrafią opowiedzieć w jaki sposób działa radio, telewizor, telefon
• rozwijają swoją odporność emocjonalną podczas tworzenia i rozgrywania gier planszowych
• starają się być kreatywne i twórcze podczas tworzenia prac plastyczno-technicznychREALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

Wartość: ŚRODOWISKO NATURALNE. Zasada: Szanuj środowisko naturalne. Normy postępowania: 1.Oszczędzaj wodę.  2.Oszczędzaj prąd. 3. Oszczędzaj papier.
Wartość: KONTAKTY RÓWIEŚNICZE. Zasada: Kontroluj swoje zachowanie / Bądź koleżeński. Normy postępowania: 1. Ciesz się z własnych sukcesów, doceniaj sukcesy innych.   2. Z godnością przyjmuj porażki. 3. Wyrażaj swoje emocje w sposób zrozumiały i akceptowany przez innych.

 

 Witajcie w naszej bajce
sł. Jan Brzechwa, muz. Andrzej Korzyński

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe,
A dzieci wiem coś o tym latają samolotem.

Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie.

Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce,
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa,
Bo z wami jest weselej, ruszymy razem w knieje,
A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa.

My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami,
A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo.


Smok
Jan Brzechwa

Na Wawelu, proszę pana
Mieszkał smok, co zawsze z rana
Zjadał prosię lub barana.

Przy obiedzie smok połykał cztery kury lub indyka
nadto krowę albo byka.

Nagle raz, przy Wielkim Piątku
Krzyknął Coś tu nie w porządku !
Poczuł wielki ból w żołądku.

Potem spuchła mu wątroba, dwa migdały, płuca oba
Jak choroba, to choroba !
Smok pomyślał, proszę, proszę.
Nie mam zdrowia za dwa grosze
Czas już zostać mi jaroszem.

I smok biedny od tej pory
By oczyścić krew i pory, jadał marchew,
jadał pory, groch, selery i kapustę
Wszystko z wody i nietłuste,
żeby kiszki były puste.

Tak za roczkiem mijał roczek
Smok nasz stał się jak wymoczek
Wprost nie smok, lecz zwykły smoczek
Odtąd każda mądra niania
Dziecku daje go do ssania.
 
 
Krasnoludki
Maria Konopnicka

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie.
A ja przecież wam powiadam:
Krasnoludki są na świecie.
Naród wielce osobliwy.
Drobny - niby ziarnka w bani:
Jeśli które z was nie wierzy,
Niech zapyta starej niani.
W górach, w jamach, pod kamykiem,
Na zapiecku czy w komorze
Siedzą sobie Krasnoludki
W byle jakiej mysiej norze.
Pod kominem czy pod progiem -
Wszędzie ich napotkać można:
Czasem który za kucharkę
Poobraca pieczeń z rożna…
Czasem skwarków porwie z rynki
Albo liźnie cukru nieco
I pozbiera okruszynki,
Co ze stołu w obiad zlecą.
Czasem w stajni z bicza trzaśnie,
Koniom spląta długie grzywy,
Czasem dzieciom prawi baśnie…
Istne cuda! Istne dziwy!
Gdzie chce - wejdzie, co chce - zrobi,
Jak cień chyżo, jak cień cicho,
Nie odżegnać się od niego,
Takie sprytne małe licho!
Zresztą myślcie, jako chcecie,
Czy kto chwali, czy kto gani,
Krasnoludki są na świecie!
Spytajcie się tylko niani.
 
 
Krakowiaczek – przedszkolaczek
sł. Stanisław Karaszewski, muz. Tomasz Strąk

Hejże przedszkolaki
Tańczymy krakowiaka,
Będzie to zabawa
Oj, nie byle jaka.
Czapka rogatywka,
Przy niej pióro pawie,
Niechaj wszyscy tańczą
Na naszej zabawie.

Smok Wawelski tańczy
Z odważnym szewczykiem,
Król Krak ze strażakiem
Oraz Lajkonikiem.
Piękna to zabawa,
Oj, nie byle jaka.
Kiedy przedszkolaki
Tańczą krakowiaka.
 
 
Kaczki
Jan Brzechwa

Po podwórku chodzą kaczki,
Wszystkie bose nieboraczki,
A w dodatku nieodziane,
To są rzeczy niesłychane!
Choć serdaczek, choć kubraczek
Mógłby znaleźć się dla kaczek,
A na nogi - jakieś kapce,
A na głowy choć po czapce,
Bo to zima akurat,
Chwycił mróz i śnieg już spadł.
Poszły kaczki do krawcowej:
"Chcemy mieć kubraczki nowe,
Zimno wszystkim nam szalenie,
Pani przyjmie zamówienie.
Lecz uwzględnić pani raczy,
Że to ma być fason kaczy.
Tu zakładka, a tu szlaczek,
To jest coś w sam raz dla kaczek,
Krój warszawski, bądź co bądź,
Zechce pani miarę zdjąć."
Potem kaczki na Królewskiej
Odszukały zakład szewski
I już pierwsza kaczka kwacze:
"Pan nam zrobi kapce kacze,
Takie małe, zgrabne kapce,
By na małej kaczej łapce
Należycie się trzymały
I na sprzączki zapinały."
Odrzekł szewc, bo nie był leń:
"Zrobię kapce w jeden dzień."
Już nazajutrz poszły kaczki
Do krawcowej po kubraczki
I po kapce na Królewską,
Ale wpadły w pasję szewską:
Szewc zażądał pięć tysięcy,
A krawcowa jeszcze więcej.
"Bez pieniędzy, drogie panie,
Dzisiaj nic się nie dostanie.
Zapytajcie zresztą dam,
One to potwierdzą wam."
Kaczki kwaczą i tłumaczą:
"Pieniądz nie jest rzeczą kaczą,
Żadna z nas się nie bogaci,
Nam za jajka nikt nie płaci."
Ale na to szewc z krawcową
Powtórzyli słowo w słowo
To co przedtem: "Drogie panie,
Darmo nic się nie dostanie."
Z tej przyczyny kaczy ród
Jest ubrany tak jak wprzód,
A tu zima akurat,
Chwycił mróz i śnieg już spadł.

 
Wynalazki
Maciej Bogdanowicz

Wynalazki znajdziesz wszędzie.
Bez nich nikt się nie obędzie.
Na suficie, w korytarzu
w samochodzie i w garażu.
W kuchni, w torbie i w plecaku
Znajdziesz nawet na wieszaku.
Wynalazki krążą wszędzie.
W każdym domu i w urzędzie.
W satelicie, na orbicie.
Odkryć pełno w naszym życiu.
Starczy w koło się rozejrzeć,
By odszukać, odkryć więcej.
 
 
Sól
Jan Brzechwa

„Mam dla pana bajkę”.
„Nową?”
„Całkiem nową, daję słowo”.
Był raz sobie pewien król.
Król pieniędzy dużo zebrał
I powiedział: „Kupię sól,
Nie chcę złota ani srebra.
Cóż jest zimny metal wart?
Ja chcę ulżyć ludzkiej doli.
Proszę państwa, to nie żart,
Kupię soli, dużo soli.
Sól zastąpić może śnieg,
Sól do potraw ludziom służy,
Kupię soli, jakem rzekł,
I nie będę zwlekał dłużej”.
Wnet się zaczął soli skup
Nie widziany do tej pory,
Sprowadzono z solnych żup
Pełne wory do komory.
Obok wora stanął wór
I wciąż nowe przywożono,
Przywożono z dolin, z gór,
Choć za sól płacono słono.
Kiedy był już pełny skład,
A król zasiadł do obiadu,
Nagle deszcz ulewny spadł,
Woda wdarła się do składu.
Rozpuściła całą sól
I do morza odpłynęła.
Długo płakał stary król
Nad zagładą swego dzieła.
Strumień słonych jego łez
Pochłonęła woda słona -
I tu był królestwa kres.
I tu bajka już skończona.
„O, przepraszam! Pan pozwoli…
Przecież brak tej bajce soli!”

 


 

design:w3a.pl