Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne / styczeń PDF Drukuj Email
Piątek, 03 Styczeń 2020 12:04

 

 Styczeń

    1. Witamy Nowy Rok
    2. Co można robić Zimą
    3. Święto Babci i Dziadka
    4. Sporty zimowe


Dziecko w styczniu:


doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
rozwijanie ekspresji twórczej przy użyciu materiałów wtórnych
zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy miesięcy i dni tygodnia
zapoznanie z przysłowiami i ich znaczeniem
kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci
wprowadzenie do posługiwania się zegarkiem
poszerzanie wiedzy dzieci na temat sposobów odmierzania czasu
doskonalenie kompetencji matematycznych – lateralizacja, kodowanie
doskonalenie umiejętności wykonywania prostych eksperymentów i doświadczeń
doskonalenie umiejętności stawiania hipotez, ich weryfikacji i wyciągania wniosków
rozwijanie motoryki dużej
wzbudzanie szacunku do osób starszych
doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
rozwijanie umiejętności matematycznych – przeliczanie, dzielenie po równo
doskonalenie umiejętności składania życzeń
kształtowanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, wzbudzanie szacunku do osób starszych
kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
poszerzanie wiedzy dzieci o sylwetki wybitnych sportowców biorących udział w zimowych mistrzostwach sportowych
kształtowanie umiejętności przegrywania, cieszenia się z wygranej innychRealizacja Programu Wychowawczego:

Wartość: KULTURA BYCIA Zasada: Bądź kulturalny.
    Normy postępowania:
    1. Okazuj szacunek dorosłym (starszym osobom).

 Wartość: KONTAKTY RÓWIEŚNICZE Zasada: Kontroluj swoje zachowanie / Bądź koleżeński
    Normy postępowania:
    1. Ciesz się z własnych sukcesów, doceniaj sukcesy innych.
    2. Z godnością przyjmuj porażki.
 
Wartość: RODZINA Zasada: Poznaj tradycje swojej rodziny.

    Normy postępowania:
    1. Szanuj swoich rodziców i dziadków.
    2. Kultywuj tradycje swojej rodziny.
    3. Rozmawiaj z rodzicami, dziadkami o ich pracy.
    4. Pamiętaj o uroczystościach rodzinnych.
    5. Bierz aktywny udział w obchodach świąt rodzinnych (np. Dzień Matki, Dzień Babci
    i Dziadka).

...

"Kochani, dziś okazja rzadka.
Mamy Dzień Babci oraz Dziadka.
Jak wiecie jest ich razem czworo,
co można sprawdzić, gdy się zbiorą.
Wciąż mówią wtedy o tych latach,
gdy jeszcze dzieckiem był mój tata.
A nasza mama bez swych lalek
do łóżka iść nie chciała wcale.
A teraz, jak ten czas wciąż leci!
Cieszą się z dzieci swoich dzieci.
I myślą widząc ich gromadkę,
że miło babcią być i dziadkiem.
Więc dziś spróbujcie zapamiętać.
Czym są dla dziadków ich wnuczęta?
I pięknej szansy nie przegapcie:
kochajcie dziadków swych i babcie."


PRZYJECHAŁA ZIMA WOZEM  Lucyna Krzemieniecka

Przyjechała zima wozem. A z kim?
Ze śniegiem i mrozem.
Zaraz w poniedziałek
ubieliła pola kawałek.
A we wtorek?
Brylantami obsypała borek. 
A w środę?
Położyła lusterko na wodę.
A w czwartek?
Zmroziła na tarninie tarki.
A w piątek?
Dorzuciła śniegu w każdy kątek?
A w sobotę?
Malowała na szybach kwiaty złote.
A w niedzielę?
Uszczypnęła w nos Anielę!


DZIESIĘĆ BAŁWANKÓW  Wanda Chotomska

Dziesięć bałwanków było w jednym lesie,
ni mniej, ni więcej, tylko właśnie 10.

Jeden się drapał do dziupli na drzewie                           
i tak się zdrapał, że zostało 9.

Dziewięć bałwanków stało na polanie,
dokładnie dziewięć, bałwan przy bałwanie.

Lecz jeden poczuł, że go kręci w nosie.
Jak zaczął kichać, to zostało 8.

Osiem bałwanów stało w dalszym ciągu,
lecz jeden bał się mrozu i przeciągów.
Więc włożył kożuch i okrył się pledem.
Jak go odkryli, to już było 7.

Z siedmiu bałwanków jeden zaraz orzekł,
że się poślizgać warto na jeziorze.

Lecz ledwie zdążył na jezioro wleźć,
wpadł w taki poślizg, że zostało 6.

Tych sześć bałwanków stałoby do teraz,
lecz jeden bałwan zaczął się rozbierać.

Chciał się ochłodzić, miał na kąpiel chęć-
jak się rozebrał, to zostało 5.
Z pięciu bałwanów jeden zaraz ubył,
bo go ciekawość przywiodła do zguby.

Nie wiedział, po co są kaloryfery-
jak się dowiedział, to zostały 4.

Cztery bałwany stały w dwuszeregu,
lecz jeden zaczął tupać na kolegów.

Tupał i tupał, bo był strasznie zły,
i tak się stupał, że zostały 3.

Te trzy bałwanki długo nie postały,
bo jeden bałwan znał świetne kawały.
Z własnych dowcipów śmiał się:
- Cha! Cha! Cha!
i pękł ze śmiechu, i zostały 2.

A jak została tych bałwanów dwójka,
to się zaczęła między nimi bójka...

Dziesięć bałwanków stało na polanie.
Ile zostało? Oto jest pytanie!

 


 

 

design:w3a.pl