Zamierzenia dydaktyczno - wychowawcze na miesiąc styczeń PDF Drukuj Email
Czwartek, 02 Styczeń 2020 14:49

STYCZEŃ' 2020


1. Witamy Nowy Rok.

2. Święto Babci i Dziadka.

3. Co można robić zimą?


Przewidywane osiągnięcia dydaktyczne- zakłada się, że dziecko:


 • usprawnia aparat oddechowy poprzez zabawy logopedyczne

 • współtworzy program artystyczny dla dziadków i wykonuje upominki

 • doskonali umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby

 • rozwija wyobraźnię muzyczną i ekspresję ruchową

 • wymienia nazwy pór roku oraz ich charakterystyczne cechy

 • doskonali umiejętności manualne (cięcie papieru, mocowanie)

 • poznaje zasady układania rytmu

 • rozwija umiejętności nazywania dni tygodnia

 • stara się wypowiadać na podany temat

 • dba o własne zdrowie i zdrowie innych

 • kształtuje umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem

 • rozwija wiarę we własne możliwości podczas zabaw konstrukcyjnych

 • rozwija umiejętność analizy i syntezy sylabowej

 • poszerza wiadomości na temat życia zwierząt w czasie zimy

 • rozwija umiejętności klasyfikowania przedmiotów wg jednej cechy

 • wyzwala w sobie aktywność pantomimiczną

 • kształtuje umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych

 • potrafi opowiedzieć o swoich dziadkach i ulubionych, wspólnych zajęciach

 • próbuje formułować życzenia dla babci i dziadka

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zimowych zabaw

 • rozwija umiejętności rzutu do celu

 • rozwija kreatywność podczas wymyślania zimowego toru przeszkód

 • wzbogaca zasób słownictwa związanego z zimowymi dyscyplinami sportowymi

 • kształtuje odporność emocjonalną

 • rozwija umiejętność współpracy w parach

 

Realizacja Programu Wychowawczego:


 • Wartość: Rodzina

  Dziecko bierze czynny udział w uroczystości dla dziadków i wykonuje upominek dla najbliższych.

 • Wartość: Środowisko naturalne

  Dziecko dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie, opisuje zjawiska atmosferyczne i organizuje bezpieczne zabawy zimowe.

 • Wartość: Zdrowie

  Dziecko dba o swoje zdrowie poprzez codzienne czynności higieniczne, doskonali umiejętność prawidłowego mycia zębów.


Najdroższy dziadku”


ref. Najdroższy dziadku to jest piosenka, którą śpiewają twoje wnuczęta.

Nie o zabawce, ani o kwiatku, to jest piosenka o moim dziadku.


O tym, jak z dziadkiem idę do zoo, o tym jak z dziadkiem jest mi wesoło.

O brodzie dziadka co śmiesznie kłuje, kiedy się dziadka mocno całuje.


O tym jak z dziadkiem na pyszne ciastka, jedziemy sobie razem do miasta.

O tym, jak z dziadkiem idę na lody i na dwie szklanki sodowej wody.Moja babcia”


Moja babcia lubi śpiewać, moja babcia lubi grać.

Lubi czytać dobre książki, a w niedziele dłużej spać.

Bo nieprawda, że to babcia musi ciągle w kuchni stać.

Smażyć placki, naleśniki i ubrania nasze prać.


Moja babcia jest zadbana i ubiera modnie się.

Chodzi często do fryzjera i wspaniale trzyma się.

Bo nieprawda, że to babcia musi ciągle w kuchni stać.

Smażyć placki, naleśniki i ubrania nasze prać.


A ja kocham moją babcię i pomagam chętnie jej,

chcę by długo była młoda i by żyło jej się lżej.

Bo nieprawda, że to babcia musi ciągle w kuchni stać.

Smażyć placki, naleśniki i ubrania nasze prać.Znów minął rok” A. Galica


Wiosna niesie kwiaty, za nią idzie lato,

jesień sypie kasztanami,

zima biegnie z bałwanami.

Czas nam nie chce się zatrzymać.

Wiosna, lato, jesień, zima.

Znów minął rok, kolejny rok.

Wiosna świeci słońcem, lato jest gorące,

jesień jabłka ma dojrzałe,

zima chodzi w futrze białym.Muzyka zegara” A. Karcz


Zegar cyka, cyku, cyk.

Wszystkich woła tiku, tik.


Zegar bije, bim, bam, bom.

Hałasuje wokół wciąż.

Zegar tyka, tiku, tak.

Nie dla żartów sobie gra.


Zegar kuka, ku ku ku.

Wtem kukułka zerka tu.


Zegar spieszy, zwalnia też,

jak prawdziwy dziki zwierz.

Zegar ciężko wciąż pracuje,

wskazówkami swymi sunie.


Zegar ustaw, nakręć, włącz,

pozwól cieszyć mu się grą.


 

design:w3a.pl